Aktualności

Miasto Krasnystaw przystąpiło do opracowywania dokumentu Strategii Rozwoju Elektromobilności, który ma przyczynić się do wypracowania dla miasta celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu i komunikacji, a także zmniejszeni emisji substancji szkodliwych pochodzących z transportu. Aby określone cele i kierunki rozwoju stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej - prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety. Jej wyniki wpłyną na kształt opracowywanego dokumentu.


Kliknij tutaj, aby przejść do ankiety online

O projekcie

Celem Strategii Rozwoju Elektromobilności jest stopniowe wdrażanie elektromobilności na terenie miasta Krasnystaw, czego rezultatem będzie ograniczenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Całość kosztów opracowania Strategii pokrywają środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Gepard II - transport niskoemisyjny.

Elektromobilność

Niemalże każdego dnia w mediach słyszymy o zmianach klimatycznych, o konieczności podjęcia radykalnych kroków celem redukcji emisji dwutlenku węgla i osiągnięcia neutralności klimatycznej, w której paliwa kopalne, zastąpione zostaną odnawialnymi źródłami energii: wiatrem, wodą, energią promieniowania słonecznego.

Ta rewolucja w podejściu do energii ma objąć również motoryzację.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy kolejne kraje złożyły deklaracje o planowanym zakazie sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi:
   Dania od 2030 roku
   Irlandia od 2030 roku
   Izrael od 2030 roku
   Wielka Brytania od 2040 roku
   Hiszpania od 2040 roku
  Francja od 2040 roku

Elektromobilność nie jest zatem utopijną odległą wizją, ale planem wdrażanym na wielu szczeblach. W sferze prawa krajowego, impulsem rozwoju elektromobilności dała ustawa z 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.


Nałożyła ona na gminy zamieszkałe przez ponad 50 tysięcy mieszkańców konkretne obowiązki, takie jak:

  konieczność stopniowego zwiększenia udziału: pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów służbowych do 30 % do dnia 1 stycznia 2025

 pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym wykorzystywanych do zadań publicznych  do 30 % do dnia 1 stycznia 2025

 autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów komunikacji miejskiej do 30% na dzień 1 stycznia 2028


W sferze lokalnej drogowskazem wdrażania elektromobilności są Strategie Rozwoju Elektromobilności, których opracowanie finansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Porównanie kosztów eksploatacji samochodu osobowego: spalinowego i elektrycznego

Samochód elektryczny

Zużycie energii:  20 kWh/100 km
Cena energii:  0,50 zł/1 kWh
Koszt na 100 km: 10 zł/100 km
Koszt na 50 000 km:  5000zł

Samochód spalinowy

Zużycie paliwa:  7l /100 km
Cena paliwa:  5 zł/1 kWh
Koszt na 100 km: 35 zł/100 km
Koszt na 50 000 km:  17 500zł

OSZCZĘDNOŚĆ na 100 km: 25 zł
OSZCZĘDNOŚĆ na 50 000 km: 17 500 zł

Czas pełnego ładowania baterii w samochodzie elektrycznym:

2,2 kW (ładowania z każdego domowego gniazdka 230V)

50% baterii: 7 h
100% baterii: 16 h

7,2 kW (naścienna stacja ładowania)

50% baterii: 2 h
100% baterii: 5 h

22 kW (typowa stacja ładowania dostępna w miejscu publicznym)

50% baterii: 45 minut
100% baterii: 2 h

150 kW (stacja szybkiego ładowania)

50% baterii: 15 minut
100% baterii: 35 minut

Mapa Stacji Ładowania

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej